Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ με 4 εκπροσώπους. Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.pis.gr.

Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ
 Ανδρέου Ευαγγελία
 Παπακίτσος Στέφανος
 Σιλιόγκας Γεώργιος
 Τυμπανίδου Μαρία
 Πρόεδρος ΙΣΑΧαρμπής Ευάγγελος
  
  
Scroll to Top