Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τρία τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά, εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και είναι υπεύθυνα για την εκδίκαση και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του.

Πρόεδρος :Χουλιάρα Σπυριδούλα
Αντιπρόεδρος :Κονής Κυριάκος
Μέλη :Παπαγιάννη Ανθούλα
 Μάγγου Χρυσούλα
 Οικονόμου Ελένη
 Καρατζά Αλεξάνδρα
 Μπακαράς Παναγιώτης
Χαραλάμπης Μιχαήλ
Scroll to Top