Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 16-10-2022 Ιατρικού Συλλόγου Άρτας

Την Κυριακή 16-10-22 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ), Εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ), Πειθαρχικού Συµβουλίου (Π.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε).

Scroll to Top