ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΩΝΗ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ Αφιερωμένη στη Γιορτή της Γυναίκας Σάββατο 13 Απριλίου 2024 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΩΝΗ – ΩΡΑ 7:00 μ.μ

Scroll to Top